Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

talarcio
4093 c245
Reposted fromMrSatan MrSatan viacarmenluna carmenluna
talarcio
talarcio
7921 76cd 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
talarcio
9568 536d 500
Reposted fromverronique verronique viapannakies pannakies
talarcio
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaaisajo aisajo
talarcio
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisajo aisajo
talarcio
8778 47c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
talarcio
8784 9625 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
talarcio
7646 b361
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus

November 08 2019

talarcio
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viachowchow chowchow
talarcio
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalice malice
talarcio
talarcio
2364 61f4
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 03 2019

talarcio
4124 1ecf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
talarcio

October 28 2019

talarcio
0947 29c2 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viaNoCinderella NoCinderella
talarcio
9357 416e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

October 27 2019

talarcio
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
talarcio
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
talarcio
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl