Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

talarcio
1448 549d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
talarcio
1708 3582
Reposted fromipo ipo viaMountainGirl MountainGirl

May 19 2019

Reposted frommessedup messedup viamykingdom mykingdom
talarcio
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viadozylnie dozylnie

May 18 2019

talarcio
Nie ucz się żegnać.
Naucz się odchodzić po cichu.
— Kaja Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
talarcio
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapiehus piehus
talarcio
0346 e0b4 500
Reposted from2017 2017 viapiehus piehus
talarcio
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viapiehus piehus
talarcio
2933 1803
Reposted fromspring-flow spring-flow viapiehus piehus
talarcio
3866 9d73 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapiehus piehus
talarcio
6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
talarcio
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
talarcio
7640 0832
Reposted fromkarahippie karahippie viamehhh mehhh
talarcio
3207 bff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamehhh mehhh
talarcio
8865 ddbb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamehhh mehhh
talarcio
talarcio
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viamehhh mehhh
talarcio
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
talarcio
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
talarcio
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl