Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

talarcio
7530 8d86 500
talarcio
2328 bc75
Reposted fromzelbekon zelbekon vialokrund2015 lokrund2015
talarcio
2606 58e5 500
Reposted fromsavatage savatage vialokrund2015 lokrund2015
talarcio
3175 70ff
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

March 09 2019

talarcio
1700 ecc7 500
Reposted fromsoftboi softboi
talarcio
1704 b9a7 500
Reposted fromsoftboi softboi
talarcio
7842 e75e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viala-lu la-lu
talarcio
0824 ad43
talarcio
1735 49b9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
talarcio

spaceexp: Moon - Venus - Mars by Neil A.D. Taylor

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamaybeyou maybeyou
talarcio
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola

March 08 2019

talarcio
9362 7299
Reposted fromtichga tichga vialokrund2015 lokrund2015
talarcio
9353 3bbd 500
Reposted fromtichga tichga vialokrund2015 lokrund2015
talarcio
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
talarcio

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaNoCinderella NoCinderella
talarcio
0609 cfc0 500
Reposted fromsoftboi softboi
talarcio
talarcio
5065 a751
Reposted fromphilipp philipp viasucznik sucznik
talarcio
9243 53d3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasucznik sucznik
talarcio
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl