Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

talarcio
6988 d42e 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
talarcio
więc teraz żyłem we własnym piekle, które sam sobie zbudowałem dla własnej wygody
— Houellebecq Michel

July 14 2019

talarcio
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viamyinstantneed myinstantneed
talarcio
talarcio
Reposted fromshakeme shakeme viaAdalbert67 Adalbert67
talarcio
9149 603a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaVostok Vostok
talarcio
8885 58b3 500
can you feel it drawing you in!
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viaVostok Vostok
talarcio
8830 c276 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaVostok Vostok
talarcio
8774 755c 500
Reposted fromGunLover GunLover viaVostok Vostok

July 12 2019

talarcio
Mountain Veins | Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatentacleguy tentacleguy
talarcio
1551 8c18 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaaura-lunaris aura-lunaris
talarcio
Nienawidzę, kiedy moje imię w Twoich ustach brzmi jak przekleństwo 
— Lisie obawy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

July 10 2019

talarcio
7010 53ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
talarcio
7012 a899 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
talarcio

July 05 2019

talarcio
Kiedy kogoś kochasz, nie masz żadnej kontroli. Na tym polega miłość... Na bezsilności.
— Black list
Reposted fromakward akward vialiliowadusza liliowadusza
talarcio
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita vialiliowadusza liliowadusza
talarcio

Ludzie czasem charakterem niszczą to co zbudowali sercem...

Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialiliowadusza liliowadusza
talarcio
1917 2b16 500
Reposted fromthetemple thetemple vialiliowadusza liliowadusza
talarcio
1913 770a 500
Reposted fromthetemple thetemple vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl