Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

talarcio
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

January 09 2020

talarcio
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney via12czerwca 12czerwca
talarcio
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
talarcio
5444 264e 500
Reposted fromdivi divi
talarcio
4828 7ec7
Reposted fromteijakool teijakool viagrarzynka grarzynka
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viaEmilieBronte EmilieBronte

January 07 2020

talarcio
6604 0f61
Reposted fromkaraibski karaibski viapchamtensyf pchamtensyf
talarcio
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viapatrzpodnogi patrzpodnogi
talarcio
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
talarcio
talarcio
4292 a68d 500
Reposted fromfapucino fapucino viacarmenluna carmenluna
talarcio
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viacarmenluna carmenluna
talarcio
Nie, ja nie uciekam od ludzi. Ja tylko przestałem za nimi gonić. Po prostu. 
Reposted fromnutt nutt viaDaisy88 Daisy88

December 24 2019

talarcio
8336 85a3 500
Reposted fromlionelecclesiaste lionelecclesiaste viaVostok Vostok
talarcio
9756 0919 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajamaicanbeat jamaicanbeat
talarcio
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viajamaicanbeat jamaicanbeat
talarcio
2950 99d8 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viajamaicanbeat jamaicanbeat
talarcio

December 23 2019

talarcio
Tym razem tego kurwa nie zjebmy... Trzymajmy się siebie blisko i nie dajmy nikomu wejść w nasze szczęście... 
— Mały Nikt
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja viasoftboi softboi

December 22 2019

1055 59f3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl